MÜSABİQƏNİN HƏR MƏRHƏLƏSİ KARYERANIZIN
İNKİŞAFI ÜÇÜN YENİ İMKANLAR YARADACAQ
İştirakçı qismində qeydiyyatdan keçin. qeydiyyatdan keçin.
Birinci mərhələ
Qeydiyyat
1
2
İkinci mərhələ
Onlayn mərhələ
Üçüncü mərhələ
Əyani mərhələ
3
4
Dördüncü mərhələ
Yarımfinal
Beşinci mərhələ
Final
5
Müsabiqədə Qiymətləndiriləcək Xüsusiyyətlər
Strateji düşünmək bacarığı
İş icrasının idarə edilməsi
Nəticələrə yönəlmək bacarığı
Komandada işləmək bacarığı
Kommunikasiya bacarıqları
Dəyişikliklərin idarə edilməsi bacarığı
Büdcənin idarə edilməsi bacarığı
Sosial məsuliyyət
İnnovativliklərin tətbiqi